۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

سیستم پاسخگویی مرکز تماس شرکت آوا تجارت صبا


سیستم پاسخگویی مرکز تماس جهت تسهیل در پاسخگویی مشتریان و درنتیجه جلب رضایت آنان و همچنین کاهش صرف وقت پرسنل شرکت و با فراهم آوردن امکاناتی از قبیل اپراتور خودکار ، اطلاع رسانی گویا ، صندوق صوتی ، توزیع تماس بین بخش های مختلف شرکت آوا تجارت صبا ،  توسط شرکت تیبا سامانه راه اندازی گردید.


برچسب ها


سامانه تلفن گویا