۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

پیاده سازی CLICK TO CALL در CRMبه کمک این امکان نرم افزارهای CRM و سایر نرم افزارهای خاص منظوره قادر خواهند بود سرویس click to call و یا شماره گیر خودکار تلفن را به مشتریان خود ارائه دهد .
 
نحوه استفاده از این سرویس برای کاربران به این صورت است که در صورت کلیک کردن بر روی دکمه ایی که در کنار هر شماره تلفن در نرم افزار وجود دارد ( که لازم است در نرم افزار CRM اضافه شود ) شماره داخلی آن کاربر شروع به زنگ زدن می نماید . در صورت برداشتن گوشی توسط کاربر ، سیستم تلفنی به صورت خودکار شماره تلفن مورد نظر کاربر را شماره گیری می کند و تنها کاری که کاربر لازم است انجام دهد این است که منتظر بماند تا طرف مقابل گوشی را بردارد . در نتیجه جهت شماره گیری هر شماره تلفن لازم نیست کاربر شماره را در مانیتور مشاهده کند و بر روی تلفن داخلی خود به صورت دستی شماره گیری کند .