۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سامانه مرکز تماس سازمان هدفمند سازی یارانه ها


در سازمان هدفمند سازی یارانه ها، 60 خط گویا برای پاسخگویی به سوالات و مشاوره به مردم توسط شرکت تیباسامانه راه اندازی شد.
 با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه و لزوم انجام پاسخگویی به سوالات و مشاوره‌های مردم در سراسر کشور در حوزه یارانه‌ها، هموطنان گرامی می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق تماس با تلفن گویا سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور پاسخ پرسش‌ها و راهنمایی‌های خود را دریافت کنند.در تهران از طریق تماس با شماره تلفن ۴۳۸۵۷ و در شهرستان‌ها با شماره تماس ۴۳۸۵۷-۰۲۱ در ۲۴ ساعت شبانه روز اطلاعات خود را کسب کنند.
جهت دریافت  اطلاعات  از پایگاه  اطلاع رسانی سازمان هدفمند سازی یارانه‌های کشور به آدرس  www.hadafmandi.ir  و یا www.irinn.ir مراجعه نمایید.