۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

تماس گیر خودکار


به منظور اطلاع رسانی،تبلیغات ، یادآوری موضوعات مهم، اعلام تبریک، اعلام سررسید اقساط وام ، اعلام محصولات و خدمات جدید شرکت و یا هر نوع پیغام دیگر، می توان نرم افزار تلفن گویا را برنامه ریزی نمود تا با لیستی از شماره تلفنهای تعریف شده تماس بگیرد و برای مخاطبین پیغام صوتی پخش کند و یا بصورت خودکار فکس ارسال نماید. جهت حصول اطمینان از اینکه مخاطب پیغام را شنیده است نرم افزار میتواند از مخاطب درخواست کند تا شمارهای را وارد نماید ، در این صورت می توان مطمئن بود که پیام موردنظر به دست مخاطب رسیده است.

این بخش جهت امور بازاریابی و فروش و یا یادآوری سررسید چک نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نرم افزار می تواند مستقیما به بانک های اطلاعاتی وصل شده و اطلاعات لازم را اعلام کند و یا فهرست شماره تلفنها بصورت فایل Excel وارد نرم افزار شده و در صف ارسال قرار گیرند.

  • شماره گیری تلفن مخاطبین و اعلام پیغام صوتی
  • امکان اتصال به بانک های اطلاعاتی و استخراج شماره تلفن هاو اطلاعات لازم جهت تماس
  • امکان Import کردن لیست شماره تلفن ها جهت تماس از نرم افزار Excel
  • زمانبندی و تعریف تاریخ و ساعات تماس
  • مشخص نمودن وضعیت تماس گرفته شده شامل پاسخ داده شده و عدم پاسخ
  • امکات تعریف تعداد تماس مجدد در صورت تشخیص عدم پاسخ
  • امکان تعریف شمارگیری از شماره تلفن تا شماره تلفن مشخص
  • دریافت شماره از مخاطب جهت حصول اطمینان از شنیدن پیام صوتی
  • امکان اتصال به داخلی درصورت نیاز