راه اندازی سامانه نوبت دهی تلفنی بیمارستان مدرس تهران


باتوجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی مراکز درمانی ، حجم بالای مراجعه کنندگان و ارائه نوبت به آنها می باشد، راه اندازی سامانه نوبت ­دهی تلفنی، با حذف مراجعه حضوری جهت رزرو نوبت، موجب ایجاد نظم در نوبت ­دهی ها، رفاه بیماران و مراجعه ­کنندگان، افزایش بهره­ وری و رضایت پرسنل بیمارستان می گردد. سامانه نوبت دهی تلفنی تیباسامانه با ارائه امکاناتی مانند رزرو نوبت، اطلاع رسانی روزهای حضور پزشکان، ارسال پیامک هنگام رزرو نوبت و یا لغو نوبت و یادآوری نوبتها ، یکی از سامانه های مطمئن و پرکاربرد در این حوزه می باشد که در این بیمارستان راه اندازی گردید.برچسب ها


نوبت دهی تلفنی نوبت دهی تلفنی بیمارستان بیمارستان مدرس